تبلیغات
((خبر و هنر)) - ما سبز خواهیم ماند...پیروز میدان
شنبه 23 خرداد 1388

ما سبز خواهیم ماند...پیروز میدان

   نوشته شده توسط: پریزاد ...    

واما این شکست نیست
از هزار پیروزی بالا تر است
دروغ...تقلب...
روزی مرگ به سراغشان خواهد امد
و اما سبز خواهد شد
جوانه ی بخت ما
جوانه ی صداقت ما
حق با ریشه است
ریشه سبز خواهد ماند....

 

میر حسین موسوی...همیشه پیروز است

پریزاد