تبلیغات
((خبر و هنر)) - خبر3
شنبه 3 اسفند 1387

خبر3

   نوشته شده توسط: پریزاد ...    

این خبر را اینجا نقل می‌کنم که بعدا بدانم در چه روزگاری زندگی می‌کردم

دولت در این لایحه درخواست کرده بود به منظور تامین منابع مالی برای جبران کسری بودجه جاری به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان را از صندوق ذخیره ارزی و فروش شرکت های دولتی تامین کند. درخواست پنج باره دولت طی ده ماه گذشته برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی آن هم برای مصارف جاری بهت و تعجب نمایندگان را در پی داشته است، به گونه یی که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس طی دیداری با محمود احمدی نژاد به او یادآور شد تزریق سه هزار میلیارد تومان دیگر نقدینگی به کشور خطر تشدید دوباره تورم را در پی خواهد داشت. توکلی به احمدی نژاد توصیه کرد به جای برداشت از صندوق خالی ذخیره ارزی به فکر حذف سه هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور و اضافه کردن آن به بودجه جاری کشور باشد. محمود احمدی نژاد هم به ناچار با این پیشنهاد موافقت کرد. در پی این توافق بود که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با تغییر لایحه متمم بودجه به لایحه اصلاحیه بودجه تصویب کرد تا میزان سه هزار میلیارد تومان جابه جایی بودجه یی از اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری صورت پذیرد.