تبلیغات
((خبر و هنر)) - طنز سیاسی
شنبه 10 اسفند 1387

طنز سیاسی

   نوشته شده توسط: پریزاد ...    

 طنز سیاسی

 
شیر سماورها و راههای برون رفت از اگزوز خاورها
طنز مکتوب عصرایران ، با نگاهی طنزآمیز به رویدادهای روز از جمله ماجرای 100 میلیون نمایندگان ، نامه کارکنان وزارت کشور و اعلام "پاک حسابی" وزیر سابق راه و ترابری

هم دنیا ، هم آخرت
مجلسی ها یك روز دور هم جمع شدند، یكی شان گفت بیایید امروز یك كار خوبی بكنیم كه هم به درد دنیایمان بخورد و هم به درد آخرتمان.


چند نفر پرسیدند: خب بیشتر توضیح بده!
و او جواب داد: به خودمان وام صد میلیونی بدهیم! به درد دنیایمان كه می خورد و برای بیمه كردن آخرتمان هم یه قسمتی اش را به نیازمندان و مستمندان كمك می كنیم!

چند نفری گفتند این كار غیر قانونی است، و همان یك نفر با لبخندی گفت: ای بابا! ما خودمان قانون هستیم، پاشین! پاشین! آقا شما هم پاشو ... آها ... تصویب شد!!

و این طور شد كه مجلسی ها به خودشان وام 100 میلیونی دادند.
احمد ناطق نوری یك عضو هیئت رئیسه، با دفاع از وام صد میلیونی گفت: به نمایندگانی که خانه دارند، وام نداده‌‏ایم، خودرو هم پس از چهار سال مستهلک می‌‏شود!
یكی از آگاه ضمن ابراز تعجب از مستهلك شدن خودروی نمایندگان در چهار سال گفت: من بیست سال است كه با ماشینم روزی ده ساعت در تاكسی تلفنی كار می كنم، اما هنوز مستهلك نشده است.

این آگاه چندین احتمال را در مورد علل زود مستهلك شدن خودروی نمایندگان بیان كرد:

1- فروشندگان خودرو، ماشین های ده بیست سال كار كرده را یه دستمالی كشیده و به جای خودروی نو به نمایندگان می فروخته اند!

2- نمایندگان با ماشین های خود اقدام به كشیدن دستی و لایی می كنند و به همین علت سریعا خودرویشان مستهلك می شود.

3- در ادبیات نمایندگان به ماشینی كه یك خط رویش بیفتند مستهلك می گویند!

4- نمایندگان به علت حقوق پایینشان روزی هفده هجده ساعت اقدام به مسافركشی می كنند!
در همین حال سایت عصر ایران از هیات رئیسه خواست فهرست 100 تایی ها را منتشر كند.
برخی آگاهان معتقدند احتمالا فهرست صدتایی ها از صد تا بیشتر باشد، یكی از آگاهان نیز با توجه به اینكه ناطق نوری گفته است به نمایندگانی که خانه دارند، وام نداده‌‏ایم، از عصر ایران خواست تا درخواستش را پس بگیرد، زیرا فهرست صدتایی همان فهرست نمایندگان بی خانه است، و شاید آنها دوست نداشته باشند كه باجناق و مادرزن و ... بفهمند كه آنها هنوز خانه ندارند و در فامیل آبرویشان برود!